โดเมนเอ็กซ์โฮสติ้งดอทคอม

ข่าวประกาศ

แจ้งสำหรับบริการที่อยู่ในเครื่อง NS1 ไม่สามารถใช้งาน SSL ได้


แจ้งสำหรับบริการที่อยู่ในเครื่อง NS1 ไม่สามารถใช้งาน SSL ได้
เนื่องจาก SSL ได้ยกเลิกสนับสนุนรุ่นเก่าไปแล้ว    ทำให้บริการจะไม่สามารถใช้งานผ่าน https:// ได้
ลูกค้าท่านใดต้องการย้ายไปเครื่องใหม่ที่รองรับ SSL ให้แจ้งได้
แต่เว็บต้องรองรับภาษา PHP รุ่น 5.6 หรือ 7.4 เท่านั้น  
PHP 5.2 จะไม่สามารถทำงานได้  ต้องทำการแก้ไข Code ของเว็บให้รองรับก่อนที่จะย้าย
โดยทดสอบว่ารองรับหรือไม่ ดังนี้

ขั้นตอนการกำหนดให้ใช้งาน php 5.6
1. สร้างไฟล์ .htaccess ไว้ในห้องที่ต้องการใช้งาน php 5.6 เช่น public_html
2. นำ code นี้ไปใส่

<FilesMatch "\.(inc|php|phtml|phps)$">
AddHandler x-httpd-php56 .inc .php .phtml
</FilesMatch>

3. ห้องและไฟล์ที่อยู่ในและนอกส่วนนี้ ห้ามกำหนดเป็น 777 ต้องกำหนดเป็น 755 เท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ

Monday, October 17, 2022

« กลับ

View RSS Feed


ภาษา:

เมนู

เข้าสู่ระบบสมาชิก

Email

รหัสผ่าน

จดจำการเข้าระบบไว้

ค้นหา